Ποιοι είμαστε

Η Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ είναι ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων, επενδύσεων και σχεδιασμού, η οποία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες χρηματοοικονομικής και τεχνικής φύσεως στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα.

Ιδρύθηκε το 1997 από στελέχη επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία στη βιομηχανία αλλά και στον χρηματοοικονομικό τομέα.Με παρουσία σε Ελλάδα και Λονδίνο προσφέρει ανεξάρτητες και παραμετροποιήμενες λύσεις “one-stop shop” στους πελάτες της και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τι κάνουμε

Oι χρηματοοικονομικές μας υπηρεσίες, αφορούν Αποτιμήσεις & Εκτιμήσεις, Εξαγορές & Συγχωνεύσεις, ΣΔΙΤ, Υπηρεσίες Επιχορήγησης μέσω Επενδυτικού Νόμου και Ενισχύσεων μέσω Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Εργαλείων, Ανεύρεση Κεφαλαίων, Στρατηγική Ανάπτυξης & Αναδιοργάνωσης.

Οι τεχνικές μας υπηρεσίες αφορούν τον Σχεδιασμό και την Μελέτη Ιδιωτικών Έργων, την Τεχνική Υποστήριξη της Αδειοδοτικής και Περιβαλλοντικής Ωρίμανσης, την Ακίνητη Περιουσία, την Εξοικονόμηση Ενέργειας, την Αξιολόγηση και Επιλογή κατάλληλης τεχνολογίας, την Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης & Ποιότητας,  την Διαχείριση έργων και την Υποστήριξη Δημοσίου Τομέα.

Η Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ αποτελεί μέλος του Μητρώου Εξειδικευμένων Συμβούλων Ιδιωτικών Επενδύσεων του Enterprise Greece για την αξιολόγηση των στρατηγικών επενδύσεων σύμφωνα με το Ν. 3894/2010 και μέλος του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών.