ΕΡΓΑ

Έχουμε εργαστεί με επιτυχία σε περισσότερα από 400 έργα τα τελευταία 18 χρόνια στην Ευρώπη προσφέροντας σημαντική προστιθέμενη αξία στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα. Είμαστε υπερήφανοι για τη συνεισφορά μας σε κάποιες από τις πιο σημαντικές ξένες επενδύσεις για τη χώρα μας.