Καριέρα

Η Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ καλωσορίζει τους ανθρώπους με όρεξη για δημιουργία.

Η Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ επιθυμεί να καλύψει τις κάτωθι θέσεις εργασίας. Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στέλνουν το βιογραφικό τους με αναφορά για το ποια Θέση Εργασίας ενδιαφέρονται στο [email protected]  . Σε περίπτωση κατά την οποία ταιριάζει το προφίλ σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

1. Θέση εργασίας – Διοικητική Υποστήριξη

 Περιγραφή ρόλου

 • Υποστήριξη ροής εργασιών της Διοίκησης
 • Συλλογή, Ανάλυση, Σύνοψη πληροφοριών σχετικά με έργα της εταιρείας
 • Όργανωση, παρακολούθηση συναντήσεων Διοίκησης τηρώντας πρωτόκολλα
 • Αρχειοθέτηση και οργάνωση ηλεκτρονικού αρχείου
 • Δημιουργία και μορφοποίηση κειμένων, memo, εταιρικών παρουσιάσεων, εσωτερικών αναφορών αποστολή emails,
 • Δημιουργία αγγλικών κειμένων και μεταφράσεων όπου απαιτείται
 • Τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες
 • Διαχείριση ηλεκτρονικών σελίδων της εταιρείς με προετοιμασία και ανάρτηση κειμένων όπου απαιτείται
 • Συνεισφορά σε υφιστάμενα Έργα για βελτίωση διοικητικών διαδικασιών
 • Προετοιμασία φακέλων και δικαιολογητικών για διαγωνισμούς και προετοιμασία προσφορών
 • Διοικητική υποστήριξη λογιστηρίου
 • Διαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίας για θέματα της Διοίκησης
 • Δυνατότητα εξέλιξης

Το προφίλ σας

  • Τίτλος ανώτατων σπουδών
   • Αξιολογείται θετικά η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων,  ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου χωρίς να είναι απαραίτητο
  • Άριστη γνώση αγγλικών
  • Άριστη γνώση excel , powerpoint (προετοιμασία templates και παρουσιάσεων) και word.
  • Δυναμική προσωπικότητα, επικοινωνιακές και αναλυτικές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα, επαγγελματισμός, Δημιουργικότητα και καινοτομία, αξιοπιστία, ευελιξία, εχεμύθεια, έμφαση στη λεπτομέρεια, ακεραιότητα Θέληση για γρήγορη εκμάθηση, προσαρμοστικότητα, υψηλή αντίληψη και κατανόηση
  • Δεν είναι απαραίτητη η προηγούμενη αντίστοιχη προϋπηρεσία

Τι προσφέρουμε

 • Δίνουμε κίνητρα στα στελέχη μας να ενεργούν σαν να είναι οι ίδιοι επιχειρηματίες και να καταδεικνύουν προσωπική ευθύνη στις καθημερινές δραστηριότητες τους.
 • Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον, με δυνατότητες εξέλιξης, σε έναν υψηλού κύρους κλάδο της εγχώριας οικονομίας και σε μια αναπτυσσόμενη εταιρεία
 • Καθημερινή εκμάθηση, ώστε να ανταπεξέλθετε στις προκλήσεις της θέσης και να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας

2. Θέση εργασίας – Marketing

Η θέση του Marketing δύναται να καλύψει δυο νέες δραστηριότητες της Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ, ήτοι τον ξενώνα The House of Prince (www.thehouseofprince.gr) και τον χώρο πολιτισμού (www.dryopes.gr)

 Περιγραφή ρόλου

 • Σχεδιασμός στρατηγικής κατεύθυνσης μάρκετινγκ,
 • Διοργάνωση & υποστήριξη εταιρικών εκδηλώσεων
 • Σταδιακή ανάπτυξη σχέσεων με φορείς ή με άλλους εταιρικούς οργανισμούς για την καλύτερη προβολή της εταιρίας
 • Επιμέλεια, αποστολή & παρακολούθηση Δελτίων Τύπου
  • Δημιουργία καταχωρήσεων στα μέσα επικοινωνίας
   • Facebook, newsletter, ιστοσελίδα επιχείρισης, χορηγοί επικοινωνίας
 • Εύρεση και ανάπτυξη των μέσων επικοινωνίας
 • Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστοσελίδων:
  • Ενδεικτικά Google analytics, βελτιστοποίηση ενεργειών για αύξηση της επισκεψιμότητας των sites
  • Τροποποίηση/ Επανασχεδιασμός ιστοσελίδων
 • Αξιολόγηση κινήσεων,  Επαναπροσδιορισμός / επικαιροποίηση σχεδιασμού για βελτιστοποίηση αποτελέσματος

Το προφίλ σας

  • Κάτοχος πτυχίου Marketing/ Δημοσίων Σχέσεων ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου
  • Άριστη γνώση αγγλικών
  • Άριστη γνώση excel, powerpoint (προετοιμασία templates και παρουσιάσεων), word, mail chimp
  • Δυναμική προσωπικότητα, επικοινωνιακές και αναλυτικές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα, επαγγελματισμός, Δημιουργικότητα και καινοτομία, αξιοπιστία, ευελιξία, εχεμύθεια, έμφαση στη λεπτομέρεια, ακεραιότητα Θέληση για γρήγορη εκμάθηση, προσαρμοστικότητα, υψηλή αντίληψη και κατανόηση
  • Δεν είναι απαραίτητη η προηγούμενη αντίστοιχη προϋπηρεσί

Τι προσφέρουμε

 • Δίνουμε κίνητρα στα στελέχη μας να ενεργούν σαν να είναι οι ίδιοι επιχειρηματίες και να καταδεικνύουν προσωπική ευθύνη στις καθημερινές δραστηριότητες τους.
 • Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον, με δυνατότητες εξέλιξης, σε έναν υψηλού κύρους κλάδο της εγχώριας οικονομίας και σε μια αναπτυσσόμενη εταιρεία
 • Καθημερινή εκμάθηση, ώστε να ανταπεξέλθετε στις προκλήσεις της θέσης και να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας

3. Θέση εργασίας – Web design – Υποστήριξη δικτύου Η/Υ

 • Υποστήριξη δικτύου υπολογιστών γραφείου (server, εκτυπωτές, υπολογιστές )
 • Επικαιροποίηση & διαμόρφωση & βελτίωση ιστοσελίδων
 • Social media
 • SEO