Ακίνητη Περιουσία

Η ΑΙΓΙΣ βασιζόμενη στην εμπειρία και στην πολύπλευρη τεχνογνωσία των στελεχών της, σε τεχνικά και χρηματοοικονομικά θέματα προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών σχετικά με την απόκτηση, τη διαχείριση και την εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας με σκοπό τη δημιουργία υπεραξίας ανά περίπτωση σε Εταιρίες, Ιδιώτες, Επενδυτές, Πιστωτές και δανειζόμενους καθώς και στο  Δημόσιο Τομέα. 

 • Εκτιμήσεις ακινήτων

 • Τεχνικός Έλεγχος & Αξιολόγηση Ακινήτων

 • Μελέτες Αξιοποίησης Ακινήτων

 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Ακινήτων

 • Ανάπτυξη Ακινήτων

 • Golden Visa

Η ομάδα εκτιμητών της ΑΙΓΙΣ αποτελείται από πιστοποιημένους μηχανικούς & οικονομολόγους (TEGOVA & RICS) με εκτεταμένη εμπειρία και γνώση της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Η ΑΙΓΙΣ αποτελεί από το 2013 μέλος του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών διευρύνοντας το φάσμα των παρεχόμενων συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών. 

Ενδεικτικά Έργα

 • Έκθεση ανεξάρτητης εκτίμησης της εύλογης αξίας χαρτοφυλακίου 36 ακινήτων υπό εκκαθάρισης εταιρείας και υπολογισμό της ρευστοποιήσιμης αξίας αυτών

 • Επανεξέταση των εκθέσεων αποτίμησης 131 περιουσιακών στοιχείων εξασφαλίσεων ακίνητης περιουσίας

 • Aποτίμηση χαρτοφυλακίου 245 ακινήτων και επισκόπηση και επικαιροποίηση εκθέσεων εκτίμησης για τα έτη 2015 και 2016 για σκοπούς Δ.Π.Χ.Α.

 • Έκθεση ανεξάρτητης εκτίμησης της εύλογης αξίας χαρτοφυλακίου 20 ακινήτων υπό εκκαθάρισης εταιρείας και υπολογισμό της ρευστοποιήσιμης αξίας αυτών

 • Παροχή Υπηρεσιών προεκτίμησης της εύλογης αξίας (fair value) 41 ακινήτων μετά από αυτοψία

 • Επισκόπηση και Επικαιροποίηση των Εκθέσεων Εκτίμησης με ημερομηνία εκτίμησης 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους 900 μισθωμένων ακινήτων, για σκοπούς Δ.Π.Χ.Α. με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου για τα έτη 2013-2017

 • Ανεξάρτητη εκτίμηση μετά απο αυτοψία 67 αιτήσεων συμβάσεων μίσθωσης σε παλαιούς αιγιαλούς και σε λοιπά ακίνητα με σκοπό βραχυχρόνιες και εμπορικές μισθώσεις

ΜΑΡΙΝΑ-ΖΕΑΣ2

Μαρίνα

Μαρίνα Ζέας

ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Αστέρια Γλυφάδας

Αστέρια Γλυφάδας

ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ

Μαρίνα

Μαρίνα Φλοίσβου

ΑΧΙΛΛΕΙΟ

Αχίλλειον

Αχίλλειον

ΙΑΜΑΤΙΚΗ-ΠΗΓΗ-ΚΑΪΑΦΑ2

Ιαματική Πηγή

Ιαματική Πηγή Καιάφα

ΞΕΝΙΑ ΠΟΡΤΑΡΑΙΑΣ

Ξενία Πορταριάς

Ξενία Πορταριάς

ΣΚΥΛΙΤΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Νοσοκομείο

Γενικό Σκυλίτσιο Νοσοκομείο Χίου

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΗΤΩ ΜΥΚΟΝΟΣ

Ξενοδοχείο

Ξενοδοχείο Λητώ στη Μύκονο

ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Στάδιο

Παμπελοπονησσιακό Στάδιο

ΑΚΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ακτή

Ακτή Βουλιαγμένης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ολυμπιακό Κέντρο

Ολυμπιακό Κέντρο Μαρκοπούλου

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΦΑΛΗΡΟΥ

Ολυμπιακός Πόλος

Ολυμπιακός Πόλος Φαλήρου

Ας Ξεκινήσουμε

Είμαι και χρειάζομαι υποστήριξη σε

 


Συνδυαστικές Υπηρεσίες

Επιδοτούμενα Προγράμματα

Υπηρεσίες
Μηχανικού

Χρηματοοικονομικές
Υπηρεσίες