Σύντομη Παρουσίαση

Η ΑΙΓΙΣ Σ.Κ. ιδρύθηκε το 1997 με σκοπό να παρέχει εξειδικευμένες τεχνικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, βοηθώντας στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ως γραφείο εξυπηρετησης μιας στάσης.

Η εξειδίκευση, η εμπειρία των στελεχών μας, η πολυετής παρουσία μας, η πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2008, τα έργα που έχουμε υλοποιήσει σε όλους τους τομείς επιχειρηματικής δράσης, οι επαναλαμβανόμενες συνεργασίες με τους πελάτες μας και η γνώση της τοπικής αγοράς αποτελούν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη των έργων μας και του πελατολογίου μας.