Ευκαιρίες Καριέρας

Η ΑΙΓΙΣ Σ.Κ. βασίζεται στα στελέχη της και για αυτό το σκοπό συνεχώς βελτιωνόμαστε στον τρόπο που εστιάζουμε στους ανθρώπους μας. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι επικεντρωνόμαστε στα ταλέντα εντός και εκτός της Εταιρίας, στον ίδιο υψηλό βαθμό όπως εστιάζουμε στις προσφερόμενες υπηρεσίες μας. Στην πραγματικότητα, όλοι ανεξαιρέτως πρέπει να δημιουργούμε συνεχώς τις απαραίτητες δεξιότητες, οι οποίες θα είναι σε θέση να δώσουν λύσεις στον πελάτη, σήμερα και στο μέλλον. Η υποστήριξη και ανάπτυξη της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί βασική επιδίωξη της ΑΙΓΙΣ ΣΚ. 

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στέλνουν το βιογραφικό τους με αναφορά στη Θέση Εργασίας που ενδιαφέρονται στο info@skaegis.gr. Σε περίπτωση κατά την οποία ταιριάζει το προφίλ σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Η Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ αναπτύσσεται δυναμικά στο χώρο των υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού και Τεχνικού Συμβούλου  και αναλαμβάνει έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο καλύπτοντας πλήρως και με ποιοτικό τρόπο τις απαιτήσεις των πελατών της.

Στο πλαίσιο αυτό αναζητά να εντάξει στην ομάδα της, έναν επιχειρησιακό σύμβουλο (Διπλωματούχο Μηχανικό)με πλήρη απασχόληση, με εμπειρία στην αξιοποίηση ευκαιριών χρηματοδότησης Επενδύσεων μέσα από Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα. Η θέση έχει έδρα στην Αθήνα. 

Αρμοδιότητες:

 • Σύνταξη, υποβολή, διαχείριση και παρακολούθηση επιχειρησιακών αναπτυξιακών προτάσεων  στα πεδία:
  • Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ταμείου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, Στρατηγικών Επενδύσεων, Αναπτυξιακού Νόμου, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Σύνταξη προτάσεων για έργα Δημόσιου Τομέα
 • Σύνταξη τεχνικοοικονομικών μελετών στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την παρακολούθηση και διαχείριση Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου έργων
 • Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός, μελέτες βιωσιμότητας, business plans στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο/Δίπλωμα Μηχανικού (ΑΕΙ)
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση χειρισμού ΠΣΚΕ, ΟΠΣ, ΕΣΗΔΗΣ
 • Επιθυμητή γνώση ευρωπαϊκών προγραμμάτων (π.χ. LIFE, HORIZON)
 • Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, Powerpoint) και Αγγλικής γλώσσας

Γνωρίσματα και δεξιότητες:

 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ανάληψης πρωτοβουλιών, ομαδικό πνεύμα
 • Έμφαση στο στόχο, μεθοδική προσέγγιση, επαγγελματισμός, ανταπόκριση σε στενά περιθώρια χρόνου
 • Επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα

Η εταιρία προσφέρει:

 

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Bonus βάσει επίτευξης στόχων
 • Εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης, σε έναν υψηλού κύρους κλάδο της εγχώριας οικονομίας και σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση (info@skaegis.gr) 
 
* Όλα τα βιογραφικά θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια. 

 

Η Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας/ Real Estate & REO της Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ αναπτύσσεται δυναμικά συνεργαζόμενη με Τράπεζες, Εταιρίες Διαχείρισης Δανείων, Funds και μεγάλους Πελάτες του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό αναζητά να εντάξει στην ομάδα της, έναν εκτιμητή ακινήτων με πλήρη απασχόληση. Η θέση έχει έδρα στην Αθήνα.

Αρμοδιότητες:

 • Εκτιμήσεις παντός τύπου ακινήτων (οικιστικά, βιομηχανικά, ξενοδοχεία, γραφεία, καταστήματα) σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (IVS), τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (EVS) και τα πρότυπα του RICS
 • Εκτιμήσεις για σκοπούς Δικαστικής Χρήσης, Εμπράγματης εξασφάλισης κ.α.
 • Εκτιμήσεις για χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων
 • Χρήση αυτοματοποιημένων μοντέλων εκτίμησης
 • Έρευνες κτηματαγοράς
 • Μελέτες αξιοποίησης ακινήτων

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανικού ή Οικονομολόγου
 • Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη
 • Πιστοποίηση εκτιμητή (RICS, REV ή AI) (επιθυμητή)
 • Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, Powerpoint) & της Αγγλικής γλώσσας

Γνωρίσματα και δεξιότητες:

 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ανάληψης πρωτοβουλιών, ομαδικό πνεύμα
 • Έμφαση στο στόχο, μεθοδική προσέγγιση, επαγγελματισμός, ανταπόκριση σε στενά περιθώρια χρόνου
 • Επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Bonus βάσει επίτευξης στόχων
 • Εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης, σε έναν υψηλού κύρους κλάδο της εγχώριας οικονομίας και σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: g.kyriakopoulos@skaegis.gr

* Όλα τα βιογραφικά θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια

Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ Σύμβουλοι Επενδύσεων και Σχεδιασμού»  (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.