Υπηρεσίες Μηχανικού

Ενδεικτικά Έργα

  • Ανακατασκευή πέτρινου κτιρίου σε ενοικιαζόμενη εξοχική κατοικία (σχεδιασμός, αδειοδότηση & κατασκευή)

  • Μετατροπή πέτρινου εγκαταλελλειμένου κτιρίου σε παραδοσιακό ξενώνα (σχεδιασμός, αδειοδότηση, κατασκευή)

  • Μετατροπή πέτρινου εγκαταλελλειμένου κτιρίου σε χώρο πολιτισμού (σχεδιασμός, αδειοδότηση, κατασκευή)

  • Ανάπτυξη και αδειοδότηση ηλιοθερμικού σταθμού ισχύος 70MW στο Λασιθι Κρήτης

  • Πλήρης αδειοδότηση μονάδας βιοαερίου ισχύος 500kW στο Νομό Φθιώτιδας με πρώτη ύλη κοπριά από αγελάδες & ενσίρωμα καλαμποκιού

  • Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης και κατασκευής 3 μονάδων βιοαερίου συνολικής ισχύος 9MW για χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στα πλαίσια του προγράμματος JESSICA

  • Ολοκλήρωση 125 φωτοβολταικών έργων με το κλειδί στο χέρι σε όλη την Ελλάδα

  • Ολοκλήρωση 70 σύνθετων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα πλαίσια αδειοδοτικής διαδικασίας επενδύσεων, όπως Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τύπου ΙΙ για το έργο της κατασκευής του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών της Ε.Ε.Α.Α.Α. στο Χ.Υ.ΤΑ. Βόρειας Ρόδου, Ίδρυση Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών στη ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης κ.α., Έκδοση Άδειας για τη Συλλογή & Μεταφορά μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων, Μ.Π.Ε για την συμπληρωματική δραστηριότητα της ανακύκλωσης πλαστικών υπολλειμμάτων της παραγωγικής διαδικασίας της γραμμής παραγωγής της μονάδας

  • Αδειοδότηση εταιρίας για την προμήθεια φυσικού αερίου

  • Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων δυο εργοστασίων βιομάζας ισχύος 1 MW έκαστο, στην Έδεσσα και Σκιάθο για χρηματοπιστωτικό ίδρυμα

Reconstruction 1

Σχεδιασμός, Αδειοδότηση & Κατασκευή Έργου

Μετατροπή εγκαταλελλειμένου κτιρίου σε ενοικιαζόμενη εξοχική κατοικία

1IMG_56232

Αδειοδότηση, Επιδότηση & Κατασκευή Έργου

Μετατροπή εγκαταλελλειμένου κτιρίου σε παραδοσιασκό ξενώνα και ένταξη σε επιδοτούμενο πρόγραμμα

19466283_1597912996909593_1887197587204463847_o

Αδειοδότηση, Επιδότηση & Κατασκευή Έργου

Μετατροπή πέτρινου εγκαταλελλειμένου κτιρίου σε χώρο πολιτισμού και ένταξη σε επιδοτούμενο πρόγραμμα

P7010219_12

Σχεδιασμός Αδειοδότηση & Ανακαίνιση Έργου

Σχεδιασμός, αδειοδότηση και ανακαίνιση εξοχικής οικίας

DSC051832

Αδειοδότηση

Αδειοδότηση μονάδας βιοαερίου ισχύος 500kW στη Φθιώτιδα

IMG_42992

Σχεδιασμός, Αδειοδότηση & Κατασκευή Έργου

Αδειοδότηση και κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου ισχύος 100kW

IMG_51192

Σχεδιασμός, Αδειοδότηση & Κατασκευή Έργου

Αδειοδότηση και κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου ισχύος 100kW σε βιομηχανικό κτίριο

IMG_46822

Σχεδιασμός, Αδειοδότηση & Κατασκευή Έργου

Αδειοδότηση και κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου ισχύος 100kW σε βιομηχανικό κτίριο

Εικόνα0235

Σχεδιασμός, Αδειοδότηση & Κατασκευή

Αδειοδότηση και κατασκευή πολυκατοικίας στην Αθήνα

Εικόνα002_2

Στατική Μελέτη & Κατασκευή

Αδειοδότηση και κατασκευή φέροντος οργανισμού κτιρίου