Υπηρεσίες Μηχανικού

Ενδεικτικά Έργα

  • Ανάπτυξη και αδειοδότηση ηλιοθερμικού σταθμού ισχύος 70MW στο Λασιθι Κρήτης

  • Πλήρης αδειοδότηση μονάδας βιοαερίου ισχύος 500kW στο Νομό Φθιώτιδας με πρώτη ύλη κοπριά από αγελάδες & ενσίρωμα καλαμποκιού

  • Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης και κατασκευής 3 μονάδων βιοαερίου συνολικής ισχύος 9MW για χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στα πλαίσια του προγράμματος JESSICA

  • Μετατροπή πέτρινου ερειπίου σε παραδοσιακό ξενώνα (σχεδιασμός, αδειοδότηση, κατασκευή)

  • Μετατροπή πέτρινου ερειπίου σε χώρο πολιτισμού (σχεδιασμός, αδειοδότηση, κατασκευή)

  • Ολοκλήρωση 125 φωτοβολταικών έργων με το κλειδί στο χέρι σε όλη την Ελλάδα

  • Ολοκλήρωση 70 σύνθετων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα πλαίσια αδειοδοτικής διαδικασίας επενδύσεων, όπως Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τύπου ΙΙ για το έργο της κατασκευής του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών της Ε.Ε.Α.Α.Α. στο Χ.Υ.ΤΑ. Βόρειας Ρόδου, Ίδρυση Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών στη ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης κ.α., Έκδοση Άδειας για τη Συλλογή & Μεταφορά μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων, Μ.Π.Ε για την συμπληρωματική δραστηριότητα της ανακύκλωσης πλαστικών υπολλειμμάτων της παραγωγικής διαδικασίας της γραμμής παραγωγής της μονάδας

  • Αδειοδότηση εταιρίας για την προμήθεια φυσικού αερίου

  • Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων δυο εργοστασίων βιομάζας ισχύος 1 MW έκαστο, στην Έδεσσα και Σκιάθο για χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.1IMG_56232

Παραδοσιασκός ξενώνας

Μετατροπή εγκαταλελλειμένου κτιρίου σε παραδοσιασκό ξενώνα και ένταξη σε επιδοτούμενο πρόγραμμα

19466283_1597912996909593_1887197587204463847_o

Χώρος πολιτισμού

Μετατροπή πέτρινου εγκαταλελλειμένου κτιρίου σε χώρο πολιτισμού και ένταξη σε επιδοτούμενο πρόγραμμα

P7010219_12

Εξοχική οικία

Σχεδιασμός, αδειοδότηση και ανακαίνιση εξοχικής οικίας

DSC051832

Mονάδα βιοαερίου

Αδειοδότηση μονάδας βιοαερίου ισχύος 500kW στη Φθιώτιδα

IMG_42992

Φωτοβολταικό πάρκο

Αδειοδότηση και κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου ισχύος 100kW

IMG_51192

Φωτοβολταικό πάρκο

Αδειοδότηση και κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου ισχύος 100kW σε βιομηχανικό κτίριο

IMG_46822

Φωτοβολταικό πάρκο

Αδειοδότηση και κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου ισχύος 100kW σε βιομηχανικό κτίριο

Εικόνα0235

Πολυκατοικία

Αδειοδότηση και κατασκευή πολυκατοικίας στην Αθήνα

Εικόνα002_2

Κτίριο Οργανισμού

Αδειοδότηση και κατασκευή φέροντος οργανισμού κτιρίου