Υπηρεσίες Μηχανικού

Η ΑΙΓΙΣ Σ.Κ. ξεκίνησε τη δραστηριότητα της στο χώρο των μελετών και κατασκευών το 2002 αναλαμβάνοντας όλα τα στάδια της υλοποίησης ενός έργου από το σχεδιασμό, την αδειοδότηση έως και την κατασκευή, με σκοπό να προσφέρει σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας ολοκληρωμένες λύσεις στον τελικό αποδέκτη σχετικά με την υλοποίηση επενδύσεων. Σημαντικά επιτεύγματα της ΑΙΓΙΣ είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση σημαντικού αριθμού ενεργειακών (ΑΠΕ), περιβαλλοντικών καθώς και κτιριακών έργων. 

 • Σχεδιασμός Μελέτη Έργων

 • Αδειοδότηση & Επίβλεψη Έργων

 • Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

 • Κατασκευές – Ανακαινίσεις

 • Ενεργειακή αναβάθμιση Κτιρίων

 • Τεχνική Αξιολόγηση Έργων

Υπό την αιγίδα μας ολοκληρώνουμε την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου αναλαμβάνοντας εκτός από την αίτηση υπαγωγής σε επιδοτούμενο πρόγραμμα, το σχεδιασμό, την μελέτη, την αδειοδότηση του έργου καθώς και την εύρεση του βέλτιστου χρηματοοικονομικού σεναρίου.

Ας Ξεκινήσουμε

  Είμαι , εργάζομαι στον κλάδο
   

  και χρειάζομαι υποστήριξη σε

  Ενδεικτικά Έργα

  • Ανάπτυξη και αδειοδότηση ηλιοθερμικού σταθμού ισχύος 70MW στο Λασιθι Κρήτης

  • Πλήρης αδειοδότηση μονάδας βιοαερίου ισχύος 500kW στο Νομό Φθιώτιδας με πρώτη ύλη κοπριά από αγελάδες & ενσίρωμα καλαμποκιού

  • Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης και κατασκευής 3 μονάδων βιοαερίου συνολικής ισχύος 9MW για χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στα πλαίσια του προγράμματος JESSICA

  • Μετατροπή πέτρινου ερειπίου σε παραδοσιακό ξενώνα (σχεδιασμός, αδειοδότηση, κατασκευή)

  • Μετατροπή πέτρινου ερειπίου σε χώρο πολιτισμού (σχεδιασμός, αδειοδότηση, κατασκευή)

  • Ολοκλήρωση 125 φωτοβολταικών έργων με το κλειδί στο χέρι σε όλη την Ελλάδα

  • Ολοκλήρωση 70 σύνθετων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα πλαίσια αδειοδοτικής διαδικασίας επενδύσεων, όπως Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τύπου ΙΙ για το έργο της κατασκευής του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών της Ε.Ε.Α.Α.Α. στο Χ.Υ.ΤΑ. Βόρειας Ρόδου, Ίδρυση Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών στη ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης κ.α., Έκδοση Άδειας για τη Συλλογή & Μεταφορά μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων, Μ.Π.Ε για την συμπληρωματική δραστηριότητα της ανακύκλωσης πλαστικών υπολλειμμάτων της παραγωγικής διαδικασίας της γραμμής παραγωγής της μονάδας

  • Αδειοδότηση εταιρίας για την προμήθεια φυσικού αερίου

  • Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων δυο εργοστασίων βιομάζας ισχύος 1 MW έκαστο, στην Έδεσσα και Σκιάθο για χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.  1IMG_56232

  Αδειοδότηση, Επιδότηση & Κατασκευή Έργου

  Μετατροπή εγκαταλελλειμένου κτιρίου σε παραδοσιασκό ξενώνα και ένταξη σε επιδοτούμενο πρόγραμμα

  19466283_1597912996909593_1887197587204463847_o

  Αδειοδότηση, Επιδότηση & Κατασκευή Έργου

  Μετατροπή πέτρινου εγκαταλελλειμένου κτιρίου σε χώρο πολιτισμού και ένταξη σε επιδοτούμενο πρόγραμμα

  P7010219_12

  Σχεδιασμός Αδειοδότηση & Ανακαίνιση Έργου

  Σχεδιασμός, αδειοδότηση και ανακαίνιση εξοχικής οικίας

  DSC051832

  Αδειοδότηση

  Αδειοδότηση μονάδας βιοαερίου ισχύος 500kW στη Φθιώτιδα

  IMG_42992

  Σχεδιασμός, Αδειοδότηση & Κατασκευή Έργου

  Σχεδιασμός, αδειοδότηση και κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου ισχύος 100kW στα Στύρα Ευβοίας

  IMG_51192

  Σχεδιασμός, Αδειοδότηση & Κατασκευή Έργου

  Σχεδιασμός, αδειοδότηση και κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου ισχύος 100kW στους Καλημεριάνους

  IMG_46822

  Σχεδιασμός, Αδειοδότηση & Κατασκευή Έργου

  Σχεδιασμός, αδειοδότηση και κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου ισχύος 100kW σε βιομηχανικό κτίριο στο Μαρκόπουλο

  Εικόνα0235

  Σχεδιασμός, Αδειοδότηση & Κατασκευή

  Σχεδιασμός, αδειοδότηση και κατασκευή πολυκατοικίας στην Αθήνα

  Εικόνα002_2

  Στατική Μελέτη & Κατασκευή

  Κατασκευή φέροντος οργανισμού κτιρίου

  Συνδυαστικές Υπηρεσίες

  Επιδοτούμενα
  Προγράμματα

  Ακίνητη
  Περιουσία

  Χρηματοοικονομικές
  Υπηρεσίες

  Μονάδες
  Βιοαερίου