Ακίνητη Περιουσία

Ενδεικτικά Έργα

  • Εκτίμηση 170 περιουσιακών στοιχείων εξασφαλίσεων ακίνητης περιουσίας στα πλαίσια αποτίμησης εταιρικού μη εξυπηρετούμενου δανειακού χαρτοφυλακίου

  • • Επισκόπηση και εικαιροποίηση των εκθέσεων εκτίμησης ενός χαρτοφυλακίου με περισσότερα από 900 ακίνητα για σκοπούς Δ.Π.Χ.Α. για τα έτη 2013-2017

  • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διαχείρισης 800 συμβάσεων εκμίσθωσης και παραχώρησης ακινήτων

  • Εκτίμηση της εύλογης αξίας 20 ακινήτων για λογαριασμό του υπό εκκαθάριση τραπεζικού ιδρύματος και υπολογισμός της ρευστοποιήσιμης αξίας αυτών

  • Εκτίμηση της εύλογης αξίας 36 ακινήτων για λογαριασμό του υπό εκκαθάρισης τραπεζικού ιδρύματος και υπολογισμός της ρευστοποιήσιμης αξίας αυτών

  • Εκτίμηση εύλογης αξίας χαρτοφυλακίου 1.494 μισθωμένων ακινήτων

  • Εκτίμηση εύλογης αξίας χαρτοφυλακίου 245 ακινήτων και επισκόπηση και επικαιροποίηση εκθέσεων εκτίμησης για τα έτη 2015 και 2016 για σκοπούς Δ.Π.Χ.Α.

  • Παροχή υπηρεσιών προεκτίμησης της εύλογης αξίας 41 ακινήτων για σκοπούς έργου τιτλοποίησης

  • Ανεξάρτητη εκτίμηση μετά απο αυτοψία 67 αιτήσεων συμβάσεων μίσθωσης σε παλαιούς αιγιαλούς και σε λοιπά ακίνητα με σκοπό βραχυχρόνιες και εμπορικές μισθώσεις

ΜΑΡΙΝΑ-ΖΕΑΣ2

Μαρίνα

Μαρίνα Ζέας

ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Αστέρια Γλυφάδας

Αστέρια Γλυφάδας

ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ

Μαρίνα

Μαρίνα Φλοίσβου

ΑΧΙΛΛΕΙΟ

Αχίλλειον

Αχίλλειον

ΙΑΜΑΤΙΚΗ-ΠΗΓΗ-ΚΑΪΑΦΑ2

Ιαματική Πηγή

Ιαματική Πηγή Καιάφα

ΞΕΝΙΑ ΠΟΡΤΑΡΑΙΑΣ

Ξενία Πορταριάς

Ξενία Πορταριάς

ΣΚΥΛΙΤΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Νοσοκομείο

Γενικό Σκυλίτσιο Νοσοκομείο Χίου

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΗΤΩ ΜΥΚΟΝΟΣ

Ξενοδοχείο

Ξενοδοχείο Λητώ στη Μύκονο

ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Στάδιο

Παμπελοπονησσιακό Στάδιο

ΑΚΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ακτή

Ακτή Βουλιαγμένης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ολυμπιακό Κέντρο

Ολυμπιακό Κέντρο Μαρκοπούλου

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΦΑΛΗΡΟΥ

Ολυμπιακός Πόλος

Ολυμπιακός Πόλος Φαλήρου