Ακίνητη Περιουσία

Ενδεικτικά Έργα

  • Εκτίμηση 170 περιουσιακών στοιχείων εξασφαλίσεων ακίνητης περιουσίας στα πλαίσια αποτίμησης εταιρικού μη εξυπηρετούμενου δανειακού χαρτοφυλακίου

  • Επισκόπηση και εικαιροποίηση των εκθέσεων εκτίμησης ενός χαρτοφυλακίου με περισσότερα από 900 ακίνητα για σκοπούς Δ.Π.Χ.Α. για τα έτη 2013-2017

  • Εκτίμηση της εύλογης αξίας 20 ακινήτων για λογαριασμό του υπό εκκαθάριση τραπεζικού ιδρύματος και υπολογισμός της ρευστοποιήσιμης αξίας αυτών

  • Παροχή υπηρεσιών ελέγχου στα πλαίσια της υποβολής θεωρήσεων εκθέσεων εκτίμησης 2,500 ενυπόθηκων ακινήτων για τραπεζικό ίδρυμα

  • Εκτίμηση της εύλογης αξίας 36 ακινήτων για λογαριασμό του υπό εκκαθάρισης τραπεζικού ιδρύματος και υπολογισμός της ρευστοποιήσιμης αξίας αυτών

  • Εκτίμηση εύλογης αξίας χαρτοφυλακίου 1.494 μισθωμένων ακινήτων

  • Εκτίμηση της εύλογης αξίας 750 μισθωμένων ακινήτων για σκοπούς Δ.Π.Χ.Α.

  • Aνεξάρτητη εκτίμηση μετά απο αυτοψία 67 αιτήσεων συμβάσεων μίσθωσης σε παλαιούς αιγιαλούς και σε λοιπά ακίνητα με σκοπό βραχυχρόνιες και εμπορικές μισθώσεις

  • Παροχή υπηρεσιών προεκτίμησης της εύλογης αξίας 41 ακινήτων για σκοπούς έργου τιτλοποίησης

  • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διαχείρισης 800 συμβάσεων εκμίσθωσης και παραχώρησης ακινήτωνΜΑΡΙΝΑ-ΖΕΑΣ2

Μαρίνα Ζέας

Εκτίμηση βάσει ΔΠΧΑ

ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Αστέρια Γλυφάδας

Εκτίμηση βάσει ΔΠΧΑ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ

Μαρίνα Φλοίσβου

Εκτίμηση βάσει ΔΠΧΑ

ΑΧΙΛΛΕΙΟ

Αχίλλειον

Εκτίμηση βάσει ΔΠΧΑ

ΙΑΜΑΤΙΚΗ-ΠΗΓΗ-ΚΑΪΑΦΑ2

Ιαματική Πηγή Καιάφα

Εκτίμηση βάσει ΔΠΧΑ

ΞΕΝΙΑ ΠΟΡΤΑΡΑΙΑΣ

Ξενία Πορταριάς

Εκτίμηση βάσει ΔΠΧΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΗΤΩ ΜΥΚΟΝΟΣ

Ξενοδοχείο Λητώ - Μύκονος

Εκτίμηση βάσει ΔΠΧΑ

ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Παμπελοποννησιακό Στάδιο

Εκτίμηση βάσει ΔΠΧΑ

ΑΚΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ακτή Βουλιαγμένης

Εκτίμηση βάσει ΔΠΧΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ολυμπιακό Κέντρο Μαρκοπούλου

Εκτίμηση βάσει ΔΠΧΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΦΑΛΗΡΟΥ

Ολυμπιακός Πόλος Φαλήρου

Εκτίμηση βάσει ΔΠΧΑ