Υπηρεσίες Μηχανικού/REO

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΙΓΙΣ Σ.Κ. καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των υπηρεσιών παροχής τεχνικών μελετών, τεχνικών έργων και συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν τους κλάδους Real Estate, Ενέργεια και Περιβάλλον με σκοπό να προσφέρει σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Διευθύνσεις της εταιρίας ολοκληρωμένες λύσεις σε Εταιρίες, Ιδιώτες, Επενδυτές, Πιστωτές και δανειζόμενους καθώς και στο  Δημόσιο Τομέα. 

Ακίνητη Περιουσία

 • Μελέτες Εκτίμησης Ακινήτων

 • Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου

 • Τακτοποιήσεις Ακινήτων

 • REO - Ωρίμανση Διαδικασιών Μεταβίβασης Ακινήτων

 • Τεχνικός και Πολεοδομικός Έλεγχος Ακινήτων 

 • Μελέτη, Σχεδιασμός, Αδειοδότηση Κατασκευής και Ανακαίνισης Κτιρίων

 • Διοίκηση και Διαχείριση Κατασκευής Έργων

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας

Ενέργεια και Περιβάλλον

 • Μελέτη, Ανάπτυξη, Αδειοδότηση Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 • Ενεργειακοί Έλεγχοι, Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών και Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

 • Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης Εγκαταστάσεων και Παραγωγικών Λειτουργιών

 • Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι και Άδειες, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Μελέτες Διαχείρισης Αποβλήτων

 • Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αποτυπώνονται σε έργα ποικίλης συνθετότητας, κλίμακας και τεχνικού περιεχομένου με μεγάλη γεωγραφική διασπορά, τα οποία υποστηρίζονται από το άρτια καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό της ΑΙΓΙΣ Σ.Κ., το οποίο αποτελείται από διπλωματούχους μηχανικούς όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων.

 • Η επιστημονική ομάδα της ΑΙΓΙΣ Σ.Κ. συμπληρώνεται από ένα ευρύ δίκτυο επιστημόνων και τοπικών συνεργατών για την εξυπηρέτηση των πελατών σε όλες τις περιοχές της χώρας.

 • Mέλος του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών
 • Μέλος του Μητρώου Εξειδικευμένων Συμβούλων Αξιολόγησης Στρατηγικών Επενδύσεων του Enterprise Greece

Ενδεικτικά Έργα - Real Estate

 • Παροχή υπηρεσιών εκτίμησης για 1.000 περιουσιακά στοιχεία ακίνητης περιουσίας, μέσα σε διάστημα 20 εργάσιμων ημερών, στα πλαίσια αποτίμησης του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων “Frontier”, ακαθάριστης λογιστικής αξίας €6.1 δις.)

 • Προσδιορισμός των νέων αντικειμενικών αξιών, οι οποίες θα ισχύσουν το 2021 για ακίνητα και οικόπεδα σε όλη την ελληνική επικράτεια σε συνολικά 6.744 ζώνες, στις οποίες παρατηρήθηκε απόκλιση μεγαλύτερη του 25% μεταξύ των 2 αρχικών εκτιμητών.

 • Ανακατασκευή πέτρινου κτιρίου σε ενοικιαζόμενη εξοχική κατοικία (σχεδιασμός, αδειοδότηση & κατασκευή)

 • Έκθεση εκτίμησης της αντικειμενικής και της επενδυτικής αξίας για έκαστο εκ  των ακινήτων (στο σύνολο της έκτασης τους) στην αξία (τίμημα και εδαφονόμιο) που αυτά θα είχαν αν ήταν πολεοδομικώς ρυθμισμένα όσο αφορά: α) την κυριότητα και β) το δικαίωμα επιφάνειας 99 ετών για 17 Ο.Τ. στο Καβούρι Βουλιαγμένης, Δήμος Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης.​

 • Εκτιμήσεις αγοραίας και μισθωτικής αξίας ακινήτων σε όλη την Ελλάδα για την Πειραιώς Real Estate, Cerved, Εθνικής Τράπεζα και CEPAL

DSC051832

Αδειοδότηση

Αδειοδότηση μονάδας βιοαερίου ισχύος 500kW στη Φθιώτιδα

Εικόνα0235

Σχεδιασμός, Αδειοδότηση & Κατασκευή

Σχεδιασμός, αδειοδότηση και κατασκευή πολυκατοικίας στην Αθήνα

Ενδεικτικά Έργα - Eνέργεια και περιβάλλον

 • Ανάπτυξη και πλήρης αδειοδότηση ηλιοθερμικού σταθμού ισχύος 70MW στο Λασιθι Κρήτης

 • Πλήρης αδειοδότηση μονάδας βιοαερίου ισχύος 500kW στο Νομό Φθιώτιδας με πρώτη ύλη κοπριά από αγελάδες & ενσίρωμα καλαμποκιού

 • Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης και κατασκευής 3 μονάδων βιοαερίου συνολικής ισχύος 9MW για χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στα πλαίσια του προγράμματος JESSICA

 • Ολοκλήρωση 125 φωτοβολταικών έργων με το κλειδί στο χέρι σε όλη την Ελλάδα

 • Ολοκλήρωση 70 σύνθετων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα πλαίσια αδειοδοτικής διαδικασίας επενδύσεων, όπως Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τύπου ΙΙ για το έργο της κατασκευής του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών της Ε.Ε.Α.Α.Α. στο Χ.Υ.ΤΑ. Βόρειας Ρόδου, Ίδρυση Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών στη ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης κ.α., Έκδοση Άδειας για τη Συλλογή & Μεταφορά μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων, Μ.Π.Ε για την συμπληρωματική δραστηριότητα της ανακύκλωσης πλαστικών υπολλειμμάτων της παραγωγικής διαδικασίας της γραμμής παραγωγής της μονάδας

Για περισσότερα έργα πατήστε ΕΔΩ

Ας Ξεκινήσουμε

  Είμαι, εργάζομαι στον κλάδο

   

  και χρειάζομαι υποστήριξη σε

  Συνδυαστικές Υπηρεσίες

  Επιδοτούμενα
  Προγράμματα

  Χρηματοοικονομικές
  Υπηρεσίες

  Μονάδες
  Βιοαερίου