Επιδοτούμενα Προγράμματα

 

Η ΑΙΓΙΣ Σ.Κ. εξειδικεύεται στη συμβουλευτική ευκαιριών χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα. Έτσι υποστηρίζει τις επενδύσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων, λειτουργώντας ως «one-stop shop» τόσο για τον Ιδιωτικό όσο για το Δημόσιο Τομέα.

Είμαστε υπερήφανοι για:

 • την υποβολή της πρώτης πανελληνίως αίτησης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
 • τη συμβολή μας στη σύνταξη του νέου Αν. Νόμου 4887/2022 – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη
 • τη συμμετοχή μας στο Μητρώο Εξειδικευμένων Συμβούλων Ιδιωτικών Επενδύσεων του Enterprise Greece για την αξιολόγηση στρατηγικών επενδύσεων σύμφωνα με το ν. 4864/2021.

 

 

Ιδιωτικές Επενδύσεις

 

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

 • Αναπτυξιακός Νόμος
 • Στρατηγικές Επενδύσεις
 • Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
 • Ευρωπαϊκά Προγράμματα / HORIZON 2020
 • ΕΣΠΑ 2021-2027
 • Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης

 

Ενεργά Προγράμματα

 • (εν αναμονή σημαντικών προκηρύξεων)

 

Υπηρεσίες

 • Έλεγχος και Πιστοποίηση
 • Αξιολόγηση της επενδυτικής πρότασης
 • Επιλογή χρηματοδοτικού σχήματος
 • Σύνταξη και Υποβολή Φακέλου – Αίτησης Υπαγωγής
 • Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων

 

Αναμενόμενα Προγράμματα

 • Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή
 • Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Ερευνώ-Καινοτομώ
 • Παραγωγή οπτικοακουστικών έργων
 • Κατάρτιση αυτοαπασχολούμενων
 • (λοιπά)

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο MyEspa.gr

 

Είμαστε οι ειδικοί σε θέματα Στρατηγικών Επενδύσεων, Αναπτυξιακού Νόμου, Ταμείου Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ. 

Υπό την αιγίδα μας ολοκληρώνεται με επιτυχία η υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου.

Αναλαμβάνουμε όλα τα απαιτούμενα στάδια, από την αίτηση υπαγωγής σε επιδοτούμενο πρόγραμμα ως το σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου σας, και από την εξασφάλιση των σχετικών αδειοδοτήσεων ως τον προσδιορισμό του βέλτιστου χρηματοοικονομικού σεναρίου.

 

Ενδεικτικά  Έργα

 

images

Project FAETHON

Φ/Β σταθμοί FAETHON (Π/Υ > € 490 εκ.): αξιολόγηση για το "ENTERPRISE GREECE".

1683953View More

Project HERMES

Βιομηχανική έρευνα "INTRACOM-TELECOM Α.Ε." (Π/Υ € 43 εκ.) - φάκελος υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4864/2021.

0b6eb7b879847c2cc550d7af3034aa1c_LView More

Project Cretan Tale

Τουριστικό Συγκρότημα "Cretan Tale" (Π/Υ € 238 εκ.) - φάκελος υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4864/2021.

ΤΕΡΝΑ-ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ---ΜΑΝΤΟΥΔΙ2View More

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ

Εκσυγχρονισμός "ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε." - Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

Για περισσότερα έργα πατήστε ΕΔΩ