Τεχνικές Υπηρεσίες

 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΙΓΙΣ Σ.Κ. καλύπτει όλο το φάσμα υπηρεσιών μελετών, τεχνικών έργων και συμβουλευτικής σε Real Estate, Ενέργεια και Περιβάλλον. Σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Διευθύνσεις της εταιρείας, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε Εταιρείες, Ιδιώτες, Επενδυτές, Πιστωτές και Δανειζόμενους καθώς και στο  Δημόσιο Τομέα.

Είμαστε περήφανα μέλη:

 • του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών
 • του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
 • της Ομοσπονδίας Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος 
 • του Μητρώου Εξειδικευμένων Συμβούλων Αξιολόγησης Στρατηγικών Επενδύσεων του Enterprise Greece.

 

Υπηρεσίες

 

Υλοποιούμε ανεξάρτητες εκθέσεις εκτίμησης ακινήτων για τον προσδιορισμό της αγοραίας ή μισθωτικής αξίας τους. Οι εκτιμήσεις μας προετοιμάζονται με σκοπό τη χρήση τους σε πλαίσια όπως:

 • τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) - Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)
 • οι Μεταβιβάσεις και οι Διαπραγματεύσεις
 • οι Μισθώσεις, οι Δανειοδοτήσεις κ.ά.

Προγραμματίζουμε, εκτελούμε και ελέγχουμε κάθε επίπεδο του έργου: σχεδιασμός, αδειοδότηση, εκπόνηση μελετών, κατασκευή. Σκοπός μας η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και η εκπλήρωση προκαθορισμένων κριτηρίων επιτυχίας. Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε ένα σωστό και ρεαλιστικό πρόγραμμα υλοποίησης του έργου, με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα όλων των σταδίων και φάσεων αυτού. Με σαφή καθορισμό όλων των κρίσιμων σημείων, εντοπίζονται και επισημαίνονται τυχόν αποκλίσεις και απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες και διασφαλίζεται η εύρυθμη πορεία υλοποίησης του έργου. 

Ενημερωνόμαστε συνεχώς για όλες τις εξελίξεις που αφορούν στον τομέα της μελέτης, του σχεδιασμού, της κατασκευής και της νομοθεσίας. Εξελισσόμαστε διαρκώς, εντάσσοντας στα έργα μας καινοτόμες ιδέες και νέες τάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη και του επιθυμητού προϋπολογισμού. 

Αναλαμβάνουμε με ταχύτητα και συνέπεια:

 • Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτων 
 • Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων 
 • Τεχνικός και Πολεοδομικός Έλεγχος Ακινήτων  
 • Ενεργειακοί Έλεγχοι, Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών και Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων  
 • REO - Ωρίμανση Διαδικασιών Μεταβίβασης Ακινήτων  
 • Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης Εγκαταστάσεων και Παραγωγικών Λειτουργιών 
 • Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι και Άδειες,  
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων & Διαχείρισης Αποβλήτων 
 • Μελέτη, Ανάπτυξη, Αδειοδότηση Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

Προσφέρουμε υπηρεσίες μεσιτείας/διαμεσολάβησης διεθνούς επιπέδου με ειδίκευση στα οικιστικά και επαγγελματικά ακίνητα σε εγχώριους και διεθνείς πελάτες. Εξυπηρετούμε νέες συναλλαγές, ανανεώσεις, επαναδιαπραγματεύσεις ή άλλου είδους ενέργειες με στόχο την πλέον συμφέρουσα συμφωνία για τον πελάτη μας. 

 

Αναλαμβάνουμε έργα ποικίλης συνθετότητας, κλίμακας καθώς και οικονομικού και τεχνικού περιεχομένου με μεγάλη γεωγραφική διασπορά. Το άρτια καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό της ΑΙΓΙΣ Σ.Κ. πλαισιώνεται από  ένα ευρύ δίκτυο τοπικών συνεργατών για την εξυπηρέτηση των πελατών σε όλη τη χώρα.

 

Ενδεικτικά  Έργα

 

Reconstruction 1

Τουριστικά Καταλύματα

Μελέτη, Σχεδιασμός, Αδειοδότηση και Κατασκευή Ακινήτων προς Τουριστική Αξιοποίηση στη Νότια Εύβοια.

Εικόνα0235

Εκτιμήσεις

Εκτιμήσεις αγοραίας και μισθωτικής αξίας ακινήτων σε όλη την Ελλάδα για την Εκκλησία της Ελλάδος, ΕΤΑΔ, ReInvest, Alpha Αστικά Ακίνητα, Εθνική Τράπεζα, Cerved κ.ά.

IMG_42992

Φωτοβολταϊκά

Μελέτη, Σχεδιασμός, Αδειοδότηση και Κατασκευή 125 φωτοβολταϊκών έργων με το κλειδί στο χέρι σε όλη την Ελλάδα.

aelia-msdc-meleti-perivallontikon-epiptoseon-img-1

Μ.Π.Ε.

Σύνταξη 70 σύνθετων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα πλαίσια αδειοδοτικής διαδικασίας επενδύσεων.

 

Για περισσότερα έργα πατήστε ΕΔΩ.