Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

 

Η ΑΙΓΙΣ Σ.Κ. παρέχει άριστη ποιότητα έργου και μέγιστη αξία στους πελάτες της.

Διαφοροποιούμαστε από τον ανταγωνισμό γιατί προσφέρουμε ευέλικτες και προσαρμοσμένες στην τοπική αγορά υπηρεσίες, απόλυτα ανεξάρτητες, συνδυάζοντας αποδεδειγμένη εμπειρία, ικανότητα στην ολοκλήρωση συναλλαγών, επαγγελματισμό και σεβασμό στην επιχειρηματική δεοντολογία.

Υπηρεσίες Αναδιάρθρωσης

 • Αναδιάρθρωση εταιρειών και χρέους
 • Διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων
 • Υπηρεσίες CRO
 • Εξωδικαστικός Μηχανισμός
 • Πτωχευτικός Κώδικας

Αποτιμήσεις

 • Αποτιμήσεις εταιρειών και χαρτοφυλακίων Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων
 • Ανεξάρτητος Έλεγχος IBR
 • Ανάπτυξη και Αξιολόγηση έργων υποδομών και Fast-Track
 • Αποτιμήσεις για σκοπούς ΔΠΧΑ και για άντληση χρηματοδότησης
 • Αποτιμήσεις για σκοπούς εξαγορών, πωλήσεων, συγχωνεύσεων, διαζυγίων μετοχών και νομοθετικών και κανονιστικών πλαισίων

 

Αναλαμβάνουμε με απόλυτη επιτυχία υποθέσεις χαρτοφυλακίων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, αλλά και εταιρειών με καθεστώς υπο-απόδοσης. Αξιολογούμε οποιοδήποτε είδος χαρτοφυλακίου και εφαρμόζουμε ολοκληρωμένα σχέδια ρύθμισης οφειλών.

Η μεθοδολογική μας προσέγγιση συνίσταται στην παροχή ανεξάρτητων συμβουλευτικών υπηρεσιών, με βάση την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία μας και τη μακρόχρονη εμπειρία μας στην επενδυτική τραπεζική σε εσωτερικό και εξωτερικό.

Εντοπίζουμε τους μηχανισμούς βιωσιμότητας των επενδύσεων, αναδεικνύουμε τις συνιστώσες αξίας τους, ενισχύουμε τη διαφάνεια και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης, συνεισφέρουμε στην καθιέρωση κοινής γλώσσας και προάγουμε την εξασφάλιση κοινά αποδεκτών λύσεων. Έτσι, καλύπτουμε το "κενό προσδοκιών" μεταξύ εταιρειών και επιχειρήσεων.

 

Ενδεικτικά  Έργα

 

 

komision-550x309

Πρόγραμμα "ΗΡΑΚΛΗΣ"

Υπηρεσίες Ανεξάρτητου Επόπτη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ν. 4649/2019.

opap-logo-emea-1200-702

Αποτιμήσεις

Συμμετοχή στην αποτίμηση και ιδιωτικοποίηση του μεριδίου 33% του ΤΑΙΠΕΔ στον ΟΠΑΠ, ως στρατηγικός εταίρος της Duff and Phelps.

Screenshot 2024-05-20 173204

Χαρτοφυλάκια ΜΕΔ

Αποτιμήσεις χαρτοφυλακίων Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων

 

Για περισσότερα έργα πατήστε ΕΔΩ.

Εργαλεία αξιολόγησης

H ΑΙΓΙΣ Σ.Κ. έχει αναπτύξει ένα κωδικοποιημένο σύστημα μεθοδολογικής αξιολόγησης για τον ξενοδοχειακό κλάδο που βασίζεται σε παραμετροποιημένους δείκτες απόδοσης. Το σύστημα υπολογίζει το βαθμό ελκυστικότητας, το εύρος εκτιμώμενης αποτίμησης και τις ενέργειες βελτιστοποίησης ξενοδοχειακών επενδύσεων, αποτελώντας στρατηγικό εργαλείο λήψης αποφάσεων για δυνητικούς επενδυτές, υφιστάμενους ιδιοκτήτες αλλά και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα με δανειακή έκθεση στον ξενοδοχειακό κλάδο.
Η ΑΙΓΙΣ Σ.Κ. έχει αναπτύξει ένα εργαλείο αξιολόγησης της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων βασιζόμενο σε προκαθορισμένες εξατομικευμένες ποιοτικές και ποσοτικές μεταβλητές ανάλογα με το συγκεκριμένο κλάδο δραστηριοποίησης της επιχείρησης.
Η ΑΙΓΙΣ Σ.Κ. έχει αναπτύξει ένα εργαλείο πρόβλεψης προβληματικής συμπεριφοράς επιχειρήσεων το οποίο βασίζεται σε ποσοτικές και ποιοτικές μεταβλητές ανάλογα με το συγκεκριμένο κλάδο δραστηριοποίησης της επιχείρησης.
Η ΑΙΓΙΣ Σ.Κ. έχει αναπτύξει ένα εργαλείο εταιρικού διαγνωστικού ελέγχου με σκοπό: 
 • τον εντοπισμό σημείων όπου απαιτείται αναδιοργάνωση
 • την αναθεώρηση εταιρικών στόχων και τον προσδιορισμό Βασικών Δεικτών Απόδοσης/KPIs
 • την αξιολόγηση εταιρικών δομών και εσωτερικών διαδικασιών
 • την προετοιμασία SWOT και συγκριτικής ανάλυσης με βάση σημεία αναφοράς/benchmark analysis.