Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Ενδεικτικά Έργα

  • Ανάπτυξη και λειτουργία του Γραφείου Διαχείρισης Εργου (ΓΔΕ) εντός της Τράπεζας της Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου "Ανάλυση Στρατηγικής για Μη εξυπηρετούμενα Δάνεια στην Ελλάδα" υπό την εποπτεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ESM, ECB, EC.

  • Αποτίμηση και Τεχνικό Έλεγχο χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενουν Δανείων για τρίτο με σκοπό την εξαγορά και διαχείριση του

  • Στρατηγικός Εταίρος της Duff and Phelps για την Ανεξάρτητη Αποτίμηση του 33% των μετοχών του ΟΠΑΠ που ανήκε στο ΤΑΙΠΕΔ σύμφωνα με το Άρθρο 6.3 του Νόμου 3986/2011, βασει της οποίας ολοκληρώθηκε η ιδιωτικοποίηση της πρώτης μεγάλης Ελληνικής επένδυσης του ΤΑΙΠΕΔ

  • Αξιολόγηση στρατηγικών επενδύσεων αξίας 2,5 δις. €

  • Υπηρεσίες ανεξάρτητης αποτίμησης σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων

  • Επισκόπηση και σχολιασμό της μελέτης εκτίμησης του Μέσου Κόστους Απασχολουμένων Κεφαλαίων WACC δημόσιου φορέα λαμβάνοντας υπόψιν τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου στην αναδιάρθρωση δανεισμού σημαντικού αριθμού εταιριών