Υποστήριξη Δημόσιου Τομέα

 

Η ΑΙΓΙΣ Σ.Κ. διαθέτει πολυετή εμπειρία στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υποστήριξης φορέων και οργανισμών του Δημοσίου.

Στο πλαίσιο αυτό είμαστε μέλη του Μητρώου Εξειδικευμένων Συμβούλων Ιδιωτικών Επενδύσεων του Enterprise Greece για την αξιολόγηση στρατηγικών επενδύσεων σύμφωνα με το ν. 4864/2021.

Φορείς

 

  • Κεντρική Διοίκηση και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας: Υπουργεία, Περιφέρειες, Διαχειριστικές Αρχές Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ΔΕΚΟ, Λοιπά ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ
  • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Περιφέρειες, Δήμοι, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Κοινωφελείς και Ανώνυμες Επιχειρήσεις ΟΤΑ
  • Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece)

Υπηρεσίες

 

  • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την παρακολούθηση και διαχείριση Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου έργων
  • Μελέτες στρατηγικού σχεδιασμού, αναδιοργάνωσης, αναδιάρθρωσης, βιωσιμότητας, σκοπιμότητας
  • Σχεδιασμός και αξιολόγηση αναπτυξιακών και επιχειρησιακών προγραμμάτων
  • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
  • Εκπόνηση Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

 

Μέλος του Μητρώου Εξειδικευμένων Συμβούλων Ιδιωτικών Επενδύσεων του Enterprise Greece για την αξιολόγηση στρατηγικών επενδύσεων σύμφωνα με το Ν. 4608/2019

 

Ενδεικτικά  Έργα

 

gsb-esb

ΣΤΑΣΥ - ΟΣΥ

Μελέτες E.S.G στον κλάδο των μεταφορών.

elefsina-2023-1000x640

Δήμος Ελευσίνας

Οικονομική αξιολόγηση του εγχειρήματος ανάδειξης της Ελευσίνας ως Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2023.

 

Για περισσότερα έργα πατήστε ΕΔΩ.