ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ είναι ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων επενδύσεων και σχεδιασμού, η οποία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες χρηματοοικονομικής και τεχνικής φύσεως στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα.

Στον χρηματοοικονομικό τομέα η Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ παρέχει υπηρεσίες οι οποίες αφορούν Εξαγορές & Συγχωνεύσεις, ΣΔΙΤ, Ανεύρεση Κεφαλαίων, Στρατηγική Συμβουλή, Υπηρεσίες Επιχορήγησης μέσω Επενδυτικού Νόμου και Ενισχύσεων μέσω Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Εργαλείων, Οικονομικές Αναλύσεις.

Στον Τεχνικό Τομέα η Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν την τεχνική υποστήριξη της αδειοδοτικής ωρίμανσης, την αξιολόγηση και επιλογή κατάλληλης τεχνολογίας και την υλοποίηση και διαχείριση επιχειρηματικών σχεδίων.

Η Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ εξειδικεύεται με μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στον κλάδο της ενέργειας – συμβατικές μορφές ενέργειας και ΑΠΕ – στον κλάδο των ορυκτών καυσίμων,  πετρελαίου & φυσικό αερίου, στον βιομηχανικό και κατασκευαστικό κλάδο .

H ΣΚ ΑΙΓΙΣ έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της σε εγκατεστημένα ενεργειακά έργα συνολικής ισχύος 300 MW και προς το παρόν είναι σύμβουλος σε ενεργειακά έργα συνολικής ισχύος 900 MW τα οποία ξεπερνούν τα 2,2 δις Ευρώ σε συνολική αξία και αφορούν αιολικά πάρκα, φωτοβολταικές εγκαταστάσεις, ηλιοθερμικούς σταθμούς, υδροηλεκτρικούς σταθμούς, μονάδες βιοαερίου/ βιομάζας και μονάδες αεριοποίησης.

Η Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ παρέχει με επιτυχία συμβουλευτικές υπηρεσίες στην ανάπτυξη έργων αξίας άνω των 2,5 δις Ευρώ στην Ελλάδα εφαρμόζοντας παγκόσμια εμπειρία στην τοπική αγορά με γνώμονα την μέγιστη δυνατή απόδοση για τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ κατέχει σημαντική εμπειρία στον Επενδυτικό Νόμο και στις Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέροντας τα τελευταία έτη υπηρεσίες σε έργα συνολικής αξίας άνω των 2 δις Ευρώ με 100% επιτυχία στην έγκριση επιχορηγήσεων εξασφαλίζοντας συνολικό ποσό  της τάξεως των 750 εκατ. Ευρώ για τους πελάτες μας.

Η Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ αποτελεί μέλος του Μητρώου Εξειδικευμένων Συμβούλων Ιδιωτικών Επενδύσεων του Invest in Greece για την αξιολόγηση των στρατηγικών επενδύσεων σύμφωνα με το Ν. 3894/2010.

Με παρουσία σε Ελλάδα και Λονδίνο η Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ καλύπτει κυρίως τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.