Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Γραφεία Αθήνας


Μιχαλακοπούλου 195,
Τ.Κ. 115 27,Αθήνα
Τηλ : 210 7770021 & 210 7770071
Fax: 210 7770080

E-mail: [email protected]

 

Γραφεία Θεσσαλονίκης

Θεμιστοκλή Σοφούλη 52,
Τ.Κ. 546 55, Θεσσαλονίκη
Τηλ : 2310 722050
Fax: 2310 722014

E-mail: [email protected]

 

Γραφεία Λονδίνου

55 Malvern Road,Enfield,
Middlesex, EN3 6DB

E-mail: [email protected]