Ακίνητη Περιουσία

Η ΑΙΓΙΣ βασιζόμενη στην εμπειρία και στην πολύπλευρη τεχνογνωσία των στελεχών της, σε τεχνικά και χρηματοοικονομικά θέματα προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών σχετικά με την απόκτηση, τη διαχείριση και την εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας με σκοπό τη δημιουργία υπεραξίας ανά περίπτωση σε Εταιρίες, Ιδιώτες, Επενδυτές, Πιστωτές και δανειζόμενους καθώς και στο  Δημόσιο Τομέα. 

 • Εκτιμήσεις ακινήτων

 • Τεχνικός Έλεγχος & Αξιολόγηση Ακινήτων

 • Μελέτες Αξιοποίησης Ακινήτων

 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Ακινήτων

 • Ανάπτυξη Ακινήτων

 • Golden Visa

Η ομάδα εκτιμητών της ΑΙΓΙΣ αποτελείται από πιστοποιημένους μηχανικούς & οικονομολόγους (TEGOVA & RICS) με εκτεταμένη εμπειρία και γνώση της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Η ΑΙΓΙΣ αποτελεί από το 2013 μέλος του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών διευρύνοντας το φάσμα των παρεχόμενων συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών. 

Ας Ξεκινήσουμε

  Είμαι και χρειάζομαι υποστήριξη σε

   


  Ενδεικτικά Έργα

  • Εκτίμηση 170 περιουσιακών στοιχείων εξασφαλίσεων ακίνητης περιουσίας στα πλαίσια αποτίμησης εταιρικού μη εξυπηρετούμενου δανειακού χαρτοφυλακίου

  • Επισκόπηση και επικαιροποίηση των εκθέσεων εκτίμησης ενός χαρτοφυλακίου με περισσότερα από 900 ακίνητα για σκοπούς Δ.Π.Χ.Α. για τα έτη 2013-2017

  • Εκτίμηση της εύλογης αξίας 20 ακινήτων για λογαριασμό του υπό εκκαθάριση τραπεζικού ιδρύματος και υπολογισμός της ρευστοποιήσιμης αξίας αυτών

  • Παροχή υπηρεσιών ελέγχου στα πλαίσια της υποβολής θεωρήσεων εκθέσεων εκτίμησης 2,500 ενυπόθηκων ακινήτων για τραπεζικό ίδρυμα

  • Εκτίμηση της εύλογης αξίας 36 ακινήτων για λογαριασμό του υπό εκκαθάρισης τραπεζικού ιδρύματος και υπολογισμός της ρευστοποιήσιμης αξίας αυτών

  • Εκτίμηση εύλογης αξίας χαρτοφυλακίου 1.494 μισθωμένων ακινήτων

  • Εκτίμηση της εύλογης αξίας 750 μισθωμένων ακινήτων για σκοπούς Δ.Π.Χ.Α.

  • Ανεξάρτητη εκτίμηση μετά απο αυτοψία 67 αιτήσεων συμβάσεων μίσθωσης σε παλαιούς αιγιαλούς και σε λοιπά ακίνητα με σκοπό βραχυχρόνιες και εμπορικές μισθώσεις

  • Παροχή υπηρεσιών προεκτίμησης της εύλογης αξίας 41 ακινήτων για σκοπούς έργου τιτλοποίησης

  • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διαχείρισης 800 συμβάσεων εκμίσθωσης και παραχώρησης ακινήτων

  ΜΑΡΙΝΑ-ΖΕΑΣ2

  Μαρίνα Ζέας

  Εκτίμηση βάσει ΔΠΧΑ

  ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

  Αστέρια Γλυφάδας

  Εκτίμηση βάσει ΔΠΧΑ

  ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ

  Μαρίνα Φλοίσβου

  Εκτίμηση βάσει ΔΠΧΑ

  ΑΧΙΛΛΕΙΟ

  Αχίλλειο

  Εκτίμηση βάσει ΔΠΧΑ

  ΙΑΜΑΤΙΚΗ-ΠΗΓΗ-ΚΑΪΑΦΑ2

  Ιαματική Πηγή Καιάφα

  Εκτίμηση βάσει ΔΠΧΑ

  ΞΕΝΙΑ ΠΟΡΤΑΡΑΙΑΣ

  Ξενία Πορταριάς

  Εκτίμηση βάσει ΔΠΧΑ

  ΣΚΥΛΙΤΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

  Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου

  Εκτίμηση βάσει ΔΠΧΑ

  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΗΤΩ ΜΥΚΟΝΟΣ

  Ξενοδοχείο Λητώ

  Εκτίμηση βάσει ΔΠΧΑ

  ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

  Παμπελοννησιακό Στάδιο

  Εκτίμηση βάσει ΔΠΧΑ

  ΑΚΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

  Ακτή Βουλιαγμένης

  Εκτίμηση βάσει ΔΠΧΑ

  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

  Ολυμπιακό Κέντρο Μαρκοπούλου

  Εκτίμηση βάσει ΔΠΧΑ

  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΦΑΛΗΡΟΥ

  Ολυμπιακός Πόλος Φαλήρου

  Εκτίμηση βάσει ΔΠΧΑ

  Συνδυαστικές Υπηρεσίες

  Επιδοτούμενα
  Προγράμματα

  Υπηρεσίες
  Μηχανικού

  Χρηματοοικονομικές
  Υπηρεσίες